Bestuursleden SWH

Voorzitter
Secretaris Mieke Hoddenbagh Zandhei 42 (5508 WT) 040-2539619
Penningmeester Willem Zwitserlood Dreef 24 040-2540046
Lid positie vacant

 

Algemeen E-mailadres: db@wijkbelangenheikant.nl