Bestuursleden SWH

Voorzitter
Secretaris Mieke Hoddenbagh 06 1130 6626
Penningmeester Will Sanders
Lid Karen Barnier

 

Algemeen E-mailadres: db@wijkbelangenheikant.nl